Hathayoga

Vad är Hathayoga egentligen?

Hathayoga är den mest kända formen av yoga och vilken de flesta andra yogaformer härstammar ifrån. Ordet Yoga betyder förening och i ordet Hatha står Ha för solen det maskulina och Tha för månen och det mer feminina på sanskrit.

Hathayogans syfte är att skapa balans mellan det mer fysiska och det mjukare lugnare och ett pass innehåller en del mer fysiska rörelser (asanas på sanskrit) och en del mjukare lugnare mer meditativa rörelser, andningsövningar (Pranayama) och avslutas alltid med en stunds längre vila i Savasana (liggandes raklång på golvet (mattan) även kallad död mans ställning.) 

Några av många positiva förändringar du kan upptäcka efter regelbundna besök:

Mindre spänningar i kroppen
Bättre sömn
Bättre koncentration
En starkare och mer rörlig kropp
Ett klarare sinne och lugnare andning


Boka Hathayoga